Theresa Ruutikainen 230716

495 kr

Denna vara är endast avsedd för Theresa Ruutikainen

* 50x50 cm fyrkantiga diamanter.