I lager.

Info "På väg"

1 kr

På Väg!

Varorna i kategorin "På väg" är varor som är på väg ut i butiken, de som är märkta "Behandlas" finns redan hemma men behöver inventeras/kompletteras innan de kan skickas ut till dig som kund. Beroende på belastningen på beställningsdagen, behov av komplettering m.m så tar leveransen av dessa varor normalt sett  1-5 vardagar, köps via val "Behandlas". 

Varor märkta "På väg" är på väg till Sverige och köps via valet "På väg!" dessa skickas snarast möjligt vid ankomst till mitt lager.

Motiven flyttas ut till sina ordinarie kategorier i takt med att inventering sker.